Staat uw woning al (te) lang te koop?
Denkt u dat u te veel vraagt ?
Vindt u ook dat de advertentiekosten te hoog oplopen ?
Hoopt u steeds maar op een telefoon ?
Kan u geen (voldoende) antwoord geven op vragen over registratie ?
Weten potentiële kopers geen raad voor eventuele verbouwingen ?
Hoe zit het nu met de notaris ?
En wat met de verzekeringen of het energieprestatiecertificaat ?
Wat als uw electrische keuring niet conform is ?
Kan u voldoende informeren over een hypothecaire lening / inschrijving / volmacht / mandaat ?
Kan u uw registratierechten terug krijgen ?
Willen potentiële kopers eerst hun huis verkocht hebben ?
En hoe duur is een overbruggingskrediet ?
Hoelang mag u blijven wonen ?
Krijgt u ook al deze vragen en krijgt u geen antwoord ?
Volgt u overigens het principe “loon naar werken” ?
Wel, dan willen wij graag samenwerken, voor u

 

met Activa*****

zonder Activa*****