Financiering

NIE – Nummer

Vooraleer verder te gaan met uw aankoop is een NIE nummer (Numero de Identidad de Extranjeros) nodig. Dit is een identificatienummer voor buitenlanders en wordt aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en wordt beheerd vanuit de immigratiekantoren van de nationale Politie. Dit nummer is noodzakelijk bij de aankoop van een woning en bij nog vele andere zaken, zoals het openen van een banknummer. Dit nummer wordt gebruikt als referentienummer voor de belastingen. Het nummer wordt aangevraagd bij de afdeling immigratie van de Nationale Politie in de omgeving waar u uw woning koopt.

Hypotheek afsluiten

Indien u voor het aankopen van een woning in Spanje gebruik wenst te maken van een financiering, dan zijn hiervoor talloze mogelijkheden. Er zijn financieringsmogelijkheden tot 70% van de aankoopsom met een looptijd tot 30 jaar.
Het verstrekken van een hypotheek gebeurt in Spanje op basis van een taxatierapport van de woning, en bovendien moet men aan de bank je inkomensgegevens opgeven.
Over het algemeen wordt 60% gefinancierd door de bank op basis van 30 jaar. Een hypotheek is dus mogelijk voor 30 jaar en tot het 75e levensjaar, steeds op annuïteitbasis.
U dient dus minimaal 40% van de koopsom uit eigen middelen te financieren.
Het grote verschil tussen een Spaanse bank en een Belgische of Nederlandse bank, is dat naast de hypotheekvorm, de eindleeftijd van de onderschrijver van belang voor de looptijd. Voor Spaanse banken geldt dus max 75 jaar, dus als u 60 bent kunt u nog slechts een lening krijgen voor een periode van 15 jaar.

Rente

Hypotheken in Spanje zijn gebaseerd op een variabele rente. Er wordt gerekend met 12 maandelijks euribor. De opslag boven euribor varieert per bank.
Wij geven u graag meer uitleg indien nodig en kunnen u voorstellen aan banken waarbij wij regelmatig met samenwerken.

Kosten

De hypotheekkosten liggen hoger dan in België en Nederland, deze bedragen +/- 3,5% van het hypotheekbedrag. Deze kosten bestaan uit een afsluitprovisie, belasting op de hypotheek, notaris, registratie en taxatiekosten.